nhà kính trồng dâu tây

Hiển thị một kết quả duy nhất

Nhà màng, nhà kính trồng dâu tây: 180-350k/1m2 Dâu tây gần đây được trồng rất phổ biến trong nhà kính. Nhà kính  sẽ làm giảm bớt thiệt hại của sâu bệnh đối với dâu tây. Bạn có thể mang ong nghệ vào nhà kính để thụ phấn tốt hơn. Trồng dâu tây khá hơn giản, […]

Chi tiết