bạt trải đất

Hiển thị một kết quả duy nhất

BẠT PHỦ LUỐNG

BẠT TRIỆT CỎ NÔNG NGHIỆP

Tính năng:

  • Ngăn cỏ mọc
  • Tiết kiệm nước, chất dinh dưỡng
  • Hạn chế thuốc diệt cỏ
  • Tiết kiệm nhân công
Chi tiết