inverter tắt lưới

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bộ chuyển đổi Inverter 2kw – Biến tần Inverter 2kw không hòa lưới Vĩnh Thái

Chi tiết
bo-bien-tan-inverter-1kw-dien-mat-troi

Mô tả Bộ chuyển đổi Inverter 3kw không hòa lưới off-grid Vĩnh Thái Bộ chuyển đổi Inverter 3kw không hòa lưới off-grid biến đổi dòng điện 1 chiều từ tấm năng lượng mặt trời thành dòng xoay chiều. Dòng điện này dùng để cấp cho các thiết bị điện trong gia đình. Thông số kỹ […]

Chi tiết
bo-bien-tan-inverter-1kw-dien-mat-troi
Hot

Mô tả Bộ chuyển đổi Inverter 5kw không hòa lưới off-grid Vĩnh Thái Bộ chuyển đổi Inverter 5kw không hòa lưới off-grid biến đổi dòng điện 1 chiều từ tấm năng lượng mặt trời thành dòng xoay chiều. Dòng điện này dùng để cấp cho các thiết bị điện trong gia đình. Thông số kỹ […]

Chi tiết
bo-bien-tan-inverter-1kw-dien-mat-troi

Bộ chuyển đổi Inverter 1kw – Biến tần Inverter 1kw không hòa lưới Vĩnh Thái

Chi tiết
bo-bien-tan-inverter-1kw-dien-mat-troi