hệ thống điện năng lượng mặt trời

Hiện nay ở Việt Nam hay trên thế giới có 3 loại hệ thống điện năng lượng mặt trời phổ biến đó là:

 1. Hệ thống điện mặt trời độc lập: tấm pin mặt trời hấp thụ điện và truyền vào hệ thống dự trữ năng lượng và từ đây sẽ cung cấp điện cho ngôi nhà

hệ thống điện mặt trời độc lập

2. Hệ thống điện mặt trời hòa lưới: đây là hệ thống kết hợp giữa điện năng lượng mặt trời và điện lưới quốc gia. năng lượng mặt trời được hấp thu trực tiếp qua tấm pin năng lượng mặt trời rồi hòa chung với điện lưới quốc gia cùng cung cấp cho các thiết bị điện

hệ thống điện hòa lưới

3.Hệ thống điện mặt trời hybrid: đây là hệ thống kết hợp của hệ thống điện mặt trời độc lập và hệ thống điện mặt trời hòa lưới

Hệ thống điện mặt trời Hybrid

Hệ thống điện mặt trời Hybrid

Bảng so sánh chi tiết

 

Hệ Thống Điện Mặt Trời Độc Lập

Hệ Thống ĐIện Mặt Trời Hòa Lưới Hệ Thống ĐIện Mặt trời Hybrid
Linh Kiện Thiết Bị -Tấm Pin năng lượng mặt trời

– Bộ điều khiển

– Bộ kích điện

– Ắc Quy lưu trữ

-Tấm pin năng lượng mặt trời

-Bộ hòa lưới

-Tấm pin năng lượng mặt trời

-Bộ hòa lưới tích hợp

-Ắc Quy lưu trữ

Hiệu Quả

Thấp

Cao Trung Bình
Chi Phí đầu tư Trung Bình Thấp

Cao

Hiệu quả kinh tế

Thấp

Cao

Trung Bình

Thời Gian Hoàn Vốn

Dài

Ngắn ( 3-5 năm)

Dài Nhất

Dự phòng khi mất điện lưới

Cao

Thấp

Cao

Chi phí bảo trì- bảo dưỡng

Rất Cao

Rất thấp

Cao

Tính ổn định của hệ thống

Thấp

Cao

Cao

Thích hợp với

Khu vực chưa có điện lưới

Khu vực có điện lưới ổn định

Khu vực thường xuyên mất điện