Hệ thống điện mặt trời hỗn hợp

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid 3kw là giải pháp sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để chuyển thành nguồn điện xoay chiều cung cấp cho phụ tải ưu tiên, phụ tải ưu tiên là những thiết bị cần duy trì nguồn điện liên tục, hệ thống đồng thời sạc cho bộ lưu […]

Chi tiết
he-thong-dien-mat-troi-hybrid

Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid 5kw là giải pháp sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để chuyển thành nguồn điện xoay chiều cung cấp cho phụ tải ưu tiên, phụ tải ưu tiên là những thiết bị cần duy trì nguồn điện liên tục, hệ thống đồng thời sạc cho bộ lưu trữ […]

Chi tiết
he-thong-dien-mat-troi-hybrid

Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid 8kw là giải pháp sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để chuyển thành nguồn điện xoay chiều cung cấp cho phụ tải ưu tiên, phụ tải ưu tiên là những thiết bị cần duy trì nguồn điện liên tục, hệ thống đồng thời sạc cho bộ lưu trữ […]

Chi tiết
he-thong-dien-mat-troi-hybrid